top of page

Luchtvervuiling kost Europese stedelingen tot twee jaar

Bijna een derde van de Europese stedelingen is blootgesteld aan gevaarlijke concentraties fijn stof. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Europese milieuagentschap EEA. "Luchtvervuiling verlaagt de gemiddelde levensverwachting in de meest vervuilde steden en regio's met twee jaar."

De Europese Unie heeft de voorbije jaren goed werk geleverd om de vervuiling terug te dringen, stelt het agentschap, maar de concentraties fijn stof en ozon blijven gevaarlijk. In veel landen worden de wettelijke grenzen systematisch overschreden.

Fijn stof en ozon

Vooral fijn stof blijft een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid in de Europese Unie. Volgens het rapport werd 21 procent van de stedelijke bevolking in de EU blootgesteld aan te hoge concentraties fijn stof (PM10). Voor de nog fijnere stofdeeltjes, die dieper in de longen binnendringen (PM2,5), gaat het zelfs om 30 procent.

De tweede hardnekkige boosdoener is ozon (O3), dat tot ademhalingsproblemen en miskraam kan leiden. Maar liefst 97 procent van de Europese stedelingen zijn blootgesteld aan concentraties boven de aangeraden limieten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Ozon is ook slecht voor gewassen: in 2009 bleek bijna een kwart van het Europese landbouwgebied blootgesteld aan te hoge concentraties, waardoor schade werd toegebracht aan de oogst.

Andere vervuilers zijn onder meer stikstofdioxide (NO2), een belangrijke oorzaak van verzuring, en benzo(a)pyreen (BaP), een kankerverwekkende stof die in stijgende concentraties voorkomt. Voor zwaveldioxide is er wel goed nieuws: strikte Europese regels hebben de uitstoot aanzienlijk teruggedrongen, en 2010 was het eerste jaar waarin Europese stedelingen niet aan gevaarlijke concentraties werden blootgesteld.

Jaar van de Lucht

"Het Europese beleid heeft de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen teruggedrongen in de laatste tien jaar, maar we kunnen nog meer doen", zegt Jacqueline McGlade, directeur van het EEA. "In veel landen blijven de concentraties boven de toegelaten of veilige limieten, die aangeduid zijn om de gezondheid van de Europese burgers te beschermen. Luchtvervuiling verlaagt de gemiddelde levensverwachting in de meest vervuilde steden en regio's met twee jaar."

"Dit rapport herinnert ons eraan hoe belangrijk luchtkwaliteit is voor onze inwoners", zegt Janez Poto?nik, EU-commissaris voor Leefmilieu. "Dit is waarom ik wil dat 2013 het Jaar van de Lucht wordt en waarom ik wil blijven hameren op strengere wetten rond luchtkwaliteit". (IPS/INM)

Lees meer:

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoek op tags
bottom of page