top of page

Autoloze zondag succes voor de luchtkwaliteit


Zondag 20 september kon je in België fietsen en wandelen in de autovrije centra van wel 33 steden en gemeenten. De autoloze zondag was niet alleen een succes door het prachtige weer. Ook de positieve impact op de luchtkwaliteit was duidelijk te merken. In de autovrije zones was er zondag tijdelijk een gevoelige daling van de verkeersemissies. De luchtkwaliteitsresultaten tonen:

  • een belangrijke positieve impact op de concentraties van NO, NO2 en CO omdat de concentraties van deze polluenten voornamelijk worden beïnvloed door lokale emissiebronnen;

  • een belangrijke impact op de (diesel)roetconcentraties. Dieselroet is de voor de gezondheid zeer belangrijke component van fijn stof;

  • een positieve impact op totale fijn stof concentraties (PM2.5 en PM10). Door de hoge fijnstofachtergrondconcentraties (veroorzaakt door emissies buiten de stad en het buitenland) is het aandeel van de lokale fijn stof emissiebronnen in de totale fijn stof concentraties wel beperkt. Bovendien hebben lokale maatregelen vooral impact op (diesel)roetfractie van het fijn stof.

Die trends konden we ook vaststellen op de vorige edities van de autoloze zondag. Door het mooie nazomerweer was er dit jaar wel meer ozon in de lucht aanwezig. Dat is niet abnormaal omdat er nu eenmaal meer ozon is als het warm en zonnig is.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoek op tags
bottom of page