top of page

App ‘Mijn luchtkwaliteit’ informeert sneller en uitgebreider over smog

Vandaag lanceert staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) de vernieuwde luchtkwaliteitsapp. Met deze nieuwe, gratis app kan iedereen voor zichzelf bepalen of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof nu en in de komende dagen, in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Mensen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals mensen met een longziekte, kunnen dan hun agenda, route of vervoermiddel aanpassen. Ook kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen.

‘Deze nieuwe app geeft iedereen de mogelijkheid vooraf of op de dag zelf te controleren hoe de luchtkwaliteit is bij hem of haar in de buurt. Met name voor mensen met een longziekte is die informatie van levensbelang’ aldus staatssecretaris Mansveld.

De luchtkwaliteitsapp vervangt de oude ‘luchtmeetnetapp’ die informatie gaf over gemeten en verwachte fijnstof-, stikstofdioxide en ozonwaarden bij de verschillende luchtmeetstations verspreid in het land. De nieuwe app geeft daarnaast ook informatie over de luchtkwaliteit en een handelingsadvies op buurtniveau aan de hand van een door de GGD en RIVM ontwikkelde luchtkwaliteitsindex.

De verschillen met het alarmsysteem in België, dat in de grensstreek nog wel eens aanleiding gaf voor verwarring is, zijn weggewerkt doordat ook in Nederland nu bij een daggemiddelde van 70 microgram fijn stof gewaarschuwd wordt.

De app is ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, DCMR Milieudienst Rijnmond, RIVM, GGD Amsterdam, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en provincie Limburg. Het Longfonds, Milieudefensie en het IRAS-instituut van de Universiteit Utrecht hebben meegewerkt aan de handelingsadviezen in de app.

Met de vernieuwde app wordt uitwerking gegeven aan de motie-Cegerek (PvdA)/Van Veldhoven (D66) die er op aandrong dat mensen met een longziekte eerder over voor hen essentiële informatie kunnen beschikken en dat daarbij de aansluiting met ons omringende landen beter geregeld is.

De luchtkwaliteitsapp is gratis te downloaden in de Appstore of Playstore en is onderdeel van de website luchtmeetnet.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoek op tags
bottom of page