top of page

GroenLinks: 130 km per uur rond Breda slecht voor gezondheid


BREDA - GroenLinks Breda maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit bij verhoging van de maximum snelheid naar 130 kilometer per uur. Dit blijkt uit vragen die Jetze van der Ham en Merijn Scheifes namens de fractie stellen aan het college.

Aanleiding van de vragen is de verhoging van de maximum snelheid op negentien snelwegtrajecten. Voor Breda betekent dit dat er naast de A16 ook op de A58 en A27 met 130 kilometer per uur mag worden gereden.

GroenLinks noemt dit een zorgelijke ontwikkeling. “Uit verschillende milieuonderzoeken blijkt dat de verhoging van de maximum snelheid op snelwegen leidt tot een verslechtering van de leefomgeving.”

De fractie vraagt daarom aan het college of zij bekend zijn met het voornemen om de maximumsnelheden te verhogen. “Bent u het met de fractie van GroenLinks Breda eens dat het verhogen van de maximumsnelheid door de toename van geluid, NOx en fijnstof een negatief effect heeft op de gezondheid van onze inwoners, de natuur en de leefbaarheid van Breda?” Ook willen de vragenstellers weten of het college ook vindt dat deze negatieve effecten zoveel mogelijk moeten worden vermeden.

“Kan het college aangeven hoe de voorgenomen snelheidsverhoging zich verhoudt tot de gemeentelijke milieudoelstellingen?”, verwijst de fractie naar maatregelen zoals het instellen van een milieuzone voor vrachtwagens, fietsbevordering, verschoning van het gemeentelijk wagenpark en het nemen van doorstromingsmaatregelen.

GroenLinks wil weten hoe de berekening van luchtkwaliteit heeft plaatsgevonden heeft bij de nieuwe tracés waar 130 gereden mag worden. Daarnaast vraagt GroenLinks zich af in hoeverre deze berekeningen een juiste uitkomst geven en in welke mate rekening is gehouden met de toentertijd verwachte afname van uitstoot door het schoner worden van dieselmotoren. De fractie vraagt het college daarom of zij bereid zijn de luchtkwaliteit rond Breda extra te monitoren naar aanleiding van de 'dieselgate' en tuning van dieselmotoren?

“Is het college betrokken geweest of heeft het college bezwaar gemaakt tegen de plannen van de minister? En is het college bereid om bezwaar te maken tegen het voornemen bij het ministerie van I&M”, vragen Scheifes en Van der Ham namens de fractie.

Eerder dit jaar heeft de gemeente Breda op 3 locaties in het centrum, samen met AiREAS, airboxen opgehangen. Middels deze airboxen wordt de luchtkwaliteit gemonitord en is deze voor iedereen live zichtbaar. “Is de gemeente bereid om op meer locaties samen te werken met AiREAS om de luchtkwaliteit dagelijks voor alle inwoners inzichtelijk te maken, met name rondom de rondwegen en snelwegen van Breda?”

Als laatste vraagt de partij of het college bereid is om samen met studenten van verschillende hogescholen te kijken of informatie van de airboxen van de luchtkwaliteit ook in een visuele vorm op de locatie zichtbaar gemaakt kan worden. “Zo wordt het voor Bredanaars zichtbaar hoe het op dat moment met de luchtkwaliteit gesteld is.”

Maakt u zich zorgen over de luchkwaliteit in uw omgeving? Denk dan eens aan een luchtreiniger.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoek op tags
bottom of page