top of page
Lightair luchtreinigers / Luchtreiniging technieken vergeleken
ionisatie luchtreiniging, lucht reingen middels ionisatie, negatieve ionen

Luchtreiniging technieken vergeleken

 

Er zijn vele luchtreinigers op de markt en vele luchtreiniging technieken. Wij geven u in het blauwe kader een korte impressie van de diverse luchtreiniging technieken die er zijn op de markt. Om u te helpen bij het maken van een keuze welke luchtreiniger voor u het beste is, leggen we hieronder uit hoe de Lightair IonFlow luchtreiniging zich verhoudt tot andere luchtreiniging technieken op de markt en dan met name tot de filter luchtreinigers.

Bereik van lightair ionisatie luchtreinigers versus filter luchtreinigers
Bereik

Ionisatie maakt gebruik van een natuurlijke ionenbalans waardoor ionen automatisch door de ruimte verspreiden en de lucht reinigen. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de hoeveelheid ionen die per seconde geproduceerd worden.

 

Filter luchtreinigers leiden de lucht door een filter om deze te reinigen en hebben afhankelijk van de luchtstroom die zij opwekken een bepaald bereik. Om lucht in beweging te brengen is veel energie nodig met als gevolg een hoog geluidsniveau en hoge energiekosten. In de laagste stand kiest de lucht de kortste weg retour naar de inlaat en wordt dus enkel de lucht direct rondom de luchtreiniger gereinigd.

Energieverbruik en geluid stille Lightair ionisatie luchtreinigers versus filter luchtreinigers
Geluid & energie

De Lightair ionisatie luchtreiniger heeft ingeschakeld een energieverbruik van maximaal 7W en een geluidsniveau van circa 5 dB.

 

Filter luchtreinigers hebben vaak verschillende standen, waarbij het energieverbruik voor het reinigen van een ruimte van 125m3 al snel tussen de 40 en 70 Watt ligt en in sommige gevallen zelfs nog hoger. Het geluid op deze stand ligt al snel boven de 42 dB met uitschieters naar boven de 60 dB. Op hogere standen is het energieverbruik en geluid zelfs hoger! Om gebruik te maken van de geadverteerde capaciteit staat het apparaat wel op die hoogste stand!

Performance van lightair ionisatie luchtreinigers versus filter luchtreinigers
Performance

Ionisatie luchtreinigers hebben een constante prestatie door de tijd heen. 

 

De filters van filter luchtreinigers raken op den duur verzadigd waardoor de prestatie afneemt. Om prestaties hoog te houden dienen de filters regelmatig vervangen te worden. Op sterk vervuilde filters kunnen zelfs bacteriën en schimmels door het filter groeien en uiteindelijk in grote hoeveelhden in de lucht terecht komen met alle gevolgen van dien.

Goedkope luchtreiniger, beste luchtreiniger, kosten ionisatie luchtreiniger vs filter luchtreinigers
Kosten 5 jaar

Voor de Lightair ionisatie luchtreiniger betaalt u eenmalig de aanschafprijs plus de energiekosten (zo'n 12 euro per jaar).

 

Bij een filter luchtreiniger betaalt u de aanschafprijs, de vele dure filter (set) vervangingen plus een veel hoger energieverbruik (bij dezelfde capaciteit). Let op dat u rekent met het energieverbruik op de hoogste stand omdat dit de stand is die u gebruikt om de geadverteerde capaciteit te halen.

Deeltjes reductie, luchtreiniging van lightair ionisatie luchtreinigers versus filter luchtreinigers
Deeltjesreductie

Ionisatie luchtreiniging maakt geen onderscheid in de grootte van de deeltjes die geladen worden en is daarmee effectief tegen zelfs de kleinste verontreinigingen (tot nano niveau).

 

De grootte van de deeltjes die door een filter luchtreiniger verwijderd worden zijn afhankelijk van het soort filter en de kwaliteit van de filters en de effectiviteit kan dan ook per luchtreiniger sterk verschillen.

Ionisatie vs. Filter luchtreiniging

De bekendste luchtreiniging methoden zijn ionisatie en luchtreiniging middels filters. Veel luchtreinigers zijn dan ook uitgerust met één van deze technieken. Er zijn ook hybride luchtreinigers die de luchtreiniging technieken combineren.

 

Filter luchtreinigers zijn bewezen effectief in het verwijderen van deeltjes uit de lucht. De kracht van een filter luchtreiniger staat en valt echter met de kwaliteit van de filters die gebruikt worden. Aan goede filters hangt een aanzienlijk prijskaartje. De Lightair ionisatie luchtreiniger evenaart of overtreft de prestaties van de beste filter luchtreinigers maar dan zonder dure filter vervangingen, het hoge energieverbruik en het lawaai (bekijk de vergelijkingstest uitgevoerd in Zweden). 

Luchtreiniging technieken in het kort

Er zijn diverse luchtreiniging technieken waarbij ionisatie luchtreinigers, filter luchtreinigers en hybride luchtreinigers (combinatie van beide luchtreiniging technieken), de boventoon voeren. Fatsoenlijke luchtreiniging met een ionisator is pas mogelijk als de luchtreiniger grote aantallen (miljarden) ionen aanmaakt. Buiten de Lightair IonFlow luchtreiniger zijn deze niet op de markt zonder dat hierbij ozon vrijkomt. Wij zullen ons hier dan ook beperken tot het vergelijken van ionisatie luchtreiniging middels de IonFlow techniek en filter luchtreiniging.

 

Er zijn ook luchtreinigers die helemaal niet, of slechts voor een deel, gebruik maken van hierboven genoemde luchtzuiveringstechnieken. Een paar andere luchreiniging technieken die we kort noemen zijn luchtreiniging middels ozon en luchtreiniging middels UV-licht. 

 

Ionisatie luchtreiniging & Lightair luchtreiniger

Ionisatie luchtreinigers reinigen de lucht door negatieve ionen te genereren die vuildeeltjes in de lucht een negatieve lading mee geven. Het voordeel van ionisatie luchtreiniging is dat er geen onderscheid gemaakt wordt in de grootte van de vuildeeltjes en dus elk deeltje, hoe klein ook, geladen wordt. Ook heb je bij een ionisatie luchtreiniger geen dure filters die vervangen hoeven worden.

 

Een nadeel van traditionele ionisatie luchtreinigers is dat zij onvoldoende capaciteit (ionenproductie) hebben om de lucht in een normale kamer of slaapkamer goed te reinigen. Voor de juiste perceptie, een kubieke meter lucht bevat 1.000.000 cm3 waarin zich in een redelijk schoon klimaat gemiddeld zo'n 4000 stofddeeltjes van 0,02 tot 1 mcron bevinden. Een ionisator die 10 miljoen ionen aanmaakt is onmogelijk in staat een normale leefruimte van 125 m3 fatsoenlijk te reinigen. Bovendien vangen deze luchtreinigers de vuildeeltjes niet op, waardoor vuil in zekere mate aanslag veroorzaakte op meubels en wanden. Ook waren er in het verleden en zijn er helaas nog steeds een aantal ionisatie luchtreinigers die ozon produceren. 

 

De Lightair IonFlow luchtreiniger biedt een gepatenteerde doorontwikkelde versie van ionisatie luchtreiniging. Ionisatie luchtreiniging 2.0 laten we maar zeggen. De Lightair luchtreiniger heeft een gepatenteerde high density ionisator die in staat is miljarden negatieve ionen te produceren. Ondanks de enorm grote ionisatie capaciteit wordt er geen ozon geproduceerd. De Lightair luchtreiniger combineert lucht ionisatie bovendien met een statische collector die het vuil aantrekt. De Lightair luchtreiniger heeft daarmee een aantal belangrijke nadelen van traditionele ionisatie luchtreinigers overwonnen. 

 

Luchtreiniging met behulp van filters

Een traditionele filter luchtreiniger beschikt vrijwel altijd over meerdere luchtfilters. De meeste luchtreinigers zijn uitgerust met 3 tot 6 filters, elk met een specifieke werking. Filters die u tegen kunt komen in een filter luchtreiniger zijn:

 

  • Voorfilter of pre-filter: vangt de grote deeltjes af

  • Carbonfilter of koolstoffilter: absorbeert geuren en gassen

  • HEPA-filter

  • Elektrostatisch filter

  • Antibacteriële filters

 

Elk filter heeft zijn eigen werking en de combinatie van filters in een luchtreiniger zorgt voor een uitgebreide luchtzuiverende werking. De kwaliteit van de filters in een luchtreiniger bepalen welke verontreinigingen verwijderd worden en in welke mate.

 

Een goed Hepa filter verwijdert tot 99,97% van deeltjes zo klein als 0,01 micron. De werking van de filters is in sterke mate afhakelijk van het materiaal, de grootte en het ontwerp van het filter. Aan de luchtreiniger filters kan een aanzienlijk prijskaartje hangen afhankelijk van de kwaliteit van de filters. Er zijn maar weinig filter luchtreinigers op de markt die echt goede Hepa filters gebruiken. Hoe fijner het filter, hoe kleiner de deeltjes die worden tegen gehouden en dus hoe beter de luchtreiniging. Een heel fijnmazig filter betekent echter ook dat er meer kracht nodig is om lucht door het filter te leiden met een hoger energieverbruik en hogere geluidproductie tot gevolg. 

 

Luchtreiniging middels ozon

Ozon is giftig en kan daarom als luchtreiniging methode alleen ingezet worden daar waar geen mensen in de ruimte verblijven. Ozon luchtreiniging wordt vooral toegepast na brand en dergelijke om de lucht te reinigen en gassen en geurtjes te verwijderen voordat het pand weer in gebruik genomen wordt.

 

Luchtreiniging middels UV-licht

Er zijn ook luchtreinigers die gebruik maken van UV licht. UV licht wordt al jaren toegepast in waterkoelers, vijvers en dergelijke om bacteriegroei tegen te gaan. UV licht is effectief tegen bacteriën, alg en deels tegen virussen. UV-licht verwijdert echter geen fijnstof, rook, allergenen en andere luchtverontreinigingen en wordt derhalve dan ook niet breed solo toegepast in luchtreiniging. Er zijn wel luchtreinigers die UV-licht combineren met andere luchtreiniging technieken.

 

 

Bereik, geluid en energieverbruik luchtreiniging
Performance
Kosten 5 jaar luchtreinigers
Hoe fijner het filter, hoe hoger het energievebruik

Er zijn maar weinig filter luchtreinigers op de markt die echt goede Hepa filters gebruiken. Hoe fijner het filter hoe kleiner de deeltjes die worden tegen gehouden en dus hoe beter de luchtreiniging. Een heel fijnmazig filter betekent echter ook dat er meer kracht nodig is om lucht door het filter te leiden met een hoger energievebruik en meer lawaai tot gevolg.

 

Geluid, storend of niet?

Een bepaald geluidsniveau in de avond en de nacht wordt door het verminderen van geluiden uit de omgeving als hinderlijker ervaren dan het geluid van overdag.In het algemeen kunnen we stellen dat een geluid vanaf 10 dB net hoorbaar is als een normale ademhaling of een vallend blad. De Lightair luchtreiniger zit hier met 5 dB dus nog onder (!) en is daarmee ook uitermate geschikt voor de slaapkamer. Het normale geluidsniveau in een woning overdag ligt tussen 25 - 35 dB (in de nacht 5 - 10 dB lager). Een geluid van 30 -35 dB wordt hinderlijk in de avondperiode. 

Performance luchtreiniging

Een nadeel van luchtreiniging met behulp van filters is dat de filters op den duur verzadigd raken, waardoor de prestaties terug lopen. Om dit te voorkomen, moeten de filters regelmatig vervangen worden met alle kosten van dien. Een extra gevaar van vooral de goedkopere filters is dat de filters op den duur een haard worden voor bacteriën en schimmels die uiteindelijk door het filter heen slaan en in de "schone"lucht komen die de luchtreiniger weer uitblaast. 

 

Een ionisatie luchtreiniger heeft geen filters en de prestaties van de Lightair luchtreiniger zijn dan ook constant door de tijd heen. Ook als de collector vuil is, is de Lightair luchtreiniger nog altijd even effectief. U heeft dus geen last van een terugloop in prestaties naarmate de tijd verstrijkt. 

beste luchtreiniger, prestaties ionisatie luchtreiniger vs filter luchtreinigers

Kosten luchtreiniging over 5 jaar

Bij een ionisatie luchtreiniger heeft u eenmalig de aanschaf van de luchtreiniger. In geval van de Lightair luchtreiniger schaft u deze al aan vanaf 395 euro. U hoeft geen dure filters te vervangen en betaalt in de jaren daarna enkel en alleen nog voor het energieverbruik. Met een verbruik van maximaal 7W betaalt u per jaar zo'n 12 euro aan stroom. Totaal over 5 jaar komt uw investering op 395 euro plus maximaal 60 euro voor stroom. Het totale kostenplaatje na 5 jaar is dan 455 euro. 

 

Voor luchtreiniging met een filter luchtreiniger is het kostenplaatje iets anders en heel wat complexer. Filter luchtreinigers zijn er in vele prijsklassen en lopen uiteen van minder dan 100 euro tot duizenden euro's. Goedkoop is hier overigens duurkoop. Als u een filter luchtreiniger ziet van 99 euro dan kan hier geen goed Hepa filter in zitten en koopt u dus een luchtreiniger die niet erg effectief zal zijn.

 

Voor een goede kostenvergelijking, moeten we de Lightair luchtreiniger vergelijken met een filter luchtreiniger met dezelfde capaciteit en dezelfde effectiviteit. Als wij kijken naar een filter luchtreiniger met goede filters die de prestaties kan evenaren van de Lightair luchtreiniger dan zijn die in aanschaf vaak veel duurder en kunnen prijzen oplopen tot boven de 500 euro. Laten we voor dit voorbeeld uit gaan van een gemiddelde aanschafprijs van 400 euro. Na aanschaf moet u periodiek het filter vervangen of de filterset omdat veel filter luchtreinigers meerdere filters hebben. De prijzen van de filters zijn afhankelijk van de kwaliteit en lopen sterk uiteen en kunnen per stuk oplopen tot meer dan 100 euro per jaar. Hoe beter het filter hoe kleiner het vuil dat tegen gehouden wordt, maar dus ook hoe meer vuil er ophoopt op het filter. Een beter filter zal dus ook sneller verzadigd raken en dus sneller vervangen moeten worden. Zo moet u bij de betere luchtreinigers het filter vaak zelfs twee maal per jaar vervangen.Een filterluchtreiniger heeft vaak een aanzienlijk hoger energieverbruik dat op kan lopen tot wel 70W. Let op dat u naar het maximale vermogen kijkt omdat u de luchtreiniger op de hoogste stand zal moeten gebruiken om de ruimte van 125 m3 helemaal te kunnen reinigen.

Goedkope luchtreiniger, beste luchtreiniger, kosten ionisatie luchtreiniger vs filter luchtreinigers
Een rekenvoorbeeld: kosten Lightair IonFlow luchtreiniger vs. filter luchtreinigers

Laten we er in dit voorbeeld vanuit gaan dat u een filter luchtreiniger aanschaft voor 350 euro. Per jaar bent u 100 euro kwijt aan nieuwe filters. Over een periode van vijf jaar betaalt u dan maar liefst 500 euro. Aan energiekosten betaalt u 90 euro per jaar, wat neerkomt op 450 euro per vijf jaar. Het totale kostenplaatje komt dan op 1.300 euro over vijf jaar. De "goedkopere" filter luchtreiniger kost u over vijf jaar dan bijna 850 euro (!!) meer dan de Lightair ionisatie luctreiniger. Dat is bijna drie keer zoveel als de Lightair IonFlow luchtreiniger!

 

Reken met deze rekensheet zelf uit wat u per jaar kwijt bent aan de luchtreiniger van uw keuze. Let bij de vergelijking op dat u een luchtreiniger kiest met een vergelijkbare capaciteit en effectiviteit!

Goedkope luchtreiniger, beste luchtreiniger, kosten ionisatie luchtreiniger vs filter luchtreinigers
Energieverbruik en geluid van stille lightair ionisatie luchtreinigers versus filter luchtreinigers

Stille, energiezuinige werking op volle kracht

De Lightair luchtreinigers werken compleet stil en zeer energiezuining (slechts maximaal 7W). De Lightair luchtreinigers genereren miljarden negatieve ionen die zich van nature verdelen door de ruimte en zo de hele ruimte reinigen. De Lightair luchtreiniger hoeft geen luchtstroom op te wekken om de lucht door het apparaat te leiden zoals een filter luchtreiniger. Een filter luchtreiniger reinigt de lucht die door het filter geleid wordt. Afhankelijk van de stand die u kiest, wordt er meer of minder lucht door het filter gevoerd en dus gereinigd. In de laagste stand wordt de lucht rond de luchtreiniger vooral gereinigd. Het kost veel energie om lucht in beweging te zetten. Omdat lucht de weg van de minste weerstand kiest zal op de laagste stand de lucht die aan de bovenkant van de filter luchtreiniger wordt uitgeblazen direct de inlaat weer instromen. Dit betekent dat de lucht direct om de luchtreiniger het best gereinigd wordt en dat het luchtreiniging bereik verder van de luchtreiniger steeds verder afneemt. Wilt u de in de productspecificaties vermelde capaciteit van de filter luchtreiniger benutten en de gehele ruimte reinigen dan moet de luchtreiniger in de hoogste stand worden gezet.

 

Een filter luchtreiniger heeft vaak meerder standen waaronder een 'stille' stand voor de slaapkamer. In de praktijk betekent dit meestal dat de luchtreiniger op de laagste stand weinig lucht door het filter leidt en dus alleen de lucht in de directe nabijheid van de luchtreiniger reinigt. Op de maximale stand is het bereik veel groter, maar is ook de herrie en het energieverbruik vele malen hoger. Informeer goed naar de effectiviteit en het geluidsniveau op de diverse standen als u aanschaf van een filter luchtreiniger overweegt. Vaak wordt de capaciteit vermeld op basis van de hoogste stand en het geluidsniveau en energieverbruik op basis van de laagste stand, wat zeer misleidend kan zijn. U koopt een luchtreiniger vaak op basis van het bereik in m2, maar let dus op dat dit het bereik is op de hoogste stand van een filter luchtreiniger!

Deeltjesreductie luchtreiniging technieken

Deeltjesgrootte, deeltjesreductie en luchtreiniging techniek

In de afbeelding hieronder ziet u een grafische weergave van deeltjesgrootte van diverse verontreinigingen in de lucht, zichtbaarheid, effecten op de gezondheid en de effectiviteit van de diverse luchtreiniging technieken.

 

Zoals uit de grafiek blijkt bestaat de lucht om ons heen voor 90% uit (ultra) fijnstof deeltjes kleiner dan 0,1 micron (=0,0001 mm!). Onzichtbaar voor het blote oog, maar wel het meest schadelijk voor onze gezondheid. Het voordeel van ionisatie luchtreiniging is dat er geen onderscheid gemaakt wordt in de grootte van de vuildeeltjes en dus elk deeltje, hoe klein ook, geladen wordt. De unieke IonFlow ionisatie luchtreiniging techniek is effectief tegen deeltjes vanaf 0,0001 micron tot de grotere deeltjes. De Lightair luchtreiniger verwijdert dus alle deeltje in het spectrum dat niet door het lichaam zelfs kan worden bestreden, ongeacht hun grootte. Zoals in de grafiek duidelijk te zien is, zou u voor dezelfde luchtreiniging meerdere filters nodig hebben.

 

Een filter luchtreiniger maakt vaak gebruik van een combinatie van filters. Elk filter heeft een eigen werking. Voor de goede perceptie van de verschillende filtertechnieken die in de grafiek genoemd worden, geven we u een korte uitleg van de werking per filter:

  • Carbon filter ofwel aktief kool filter: verwijdert gassen door deze te absorberen in het filter.

  • ULPA fiter (Ultra Low Particle Airfilter): verwijdert nog kleinere deeltjes dan het HEPA filter doet, vragen hoge opvoerdruk en zijn snel verzadigd. Deze filters worden niet of nauwelijks toegepast op consumenten luchtreinigers

  • HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance) filter: in vele kwaliteiten leverbaar (klasse E10 tot U17). Een HEPA filter verwijdert fijstof vanaf 100 micron (PM100) tot op zijn best 0,01 micron. Naarmate de reinigingsgraad hoger wordt, stijgt de prijs van het filter. Ook is een grotere luchtdruk nodig om de lucht door het filter te leiden, met een hoger energieverbruik tot gevolg. Hoe fijner het filter hoe eerder deze verzadigd (verstopt raakt) en hoe vaker deze vervangen dient te worden. Consumenten luchtreinigers zijn veelal uitgerust met een lage kwaliteit HEPA filter. Vraag uw leverancier altijd naar de HEPA klasse en het bewijs van het toegepaste filter om erachter te komen welke kwaliteit u koopt.

  • Prefilter ofwel voorfilter: verwijdert de grootste stofdeeltjes om daarmee de standtijd van het HEPA filter te verlengen.

Effectieve luchtreiniging, Deeltjesgroote en luchtreiniging techniek
bottom of page