top of page

Wat zijn de gezondheidsgevolgen van grootschalige luchtverontreiniging?


LANGDURIGE BLOOTSTELLING AAN FIJN STOF KOST ÉÉN LEVENSJAAR

De langdurige (enkele maanden tot jaren) blootstelling aan fijn stof heeft invloed op de gezondheid. Onder bepaalde aannames, kan berekend worden dat alle Nederlanders een verminderde levensduur hebben van ongeveer één jaar door langdurige blootstelling aan fijn stof. Dit in vergelijking tot een leven lang zonder fijn stof (Knol et al., 2009; Knol & Staatsen, 2005; Pope et al., 2009; RIVM, 2013f). Met het oog op de gezondheid wordt het effect van langdurige blootstelling van groter belang geacht dan dat van kortdurende blootstelling.

IN 2009 OVERLEDEN 1800 MENSEN VROEGTIJDIG DOOR KORTDURENDE BLOOTSTELLING AAN FIJN STOF

In 2009 overleden circa 1800 mensen enkele dagen tot weken eerder door kortdurende blootstelling aan fijn stof, van wie 600 aan ziekten van de ademhalingswegen en 380 aan hart- en vaatziekten (zie tabel 1). Deze voortijdige sterfte door kortdurende blootstelling aan fijn stof neemt sinds het begin van de jaren 90 af (CBS et al., 2011b). Over het algemeen betreft het hier mensen die reeds bestaande aandoeningen hadden en waarbij de extra belasting door luchtverontreiniging het moment van overlijden heeft vervroegd. Het gaat dan vooral om ouderen en mensen met hart-, vaat- of longaandoeningen.

<.......>

GEEN DREMPELWAARDE VOOR GEZONDHEIDSEFFECTEN FIJN STOF

Er is voor fijn stof geen concentratie waarbij geen negatieve gezondheidseffecten worden waargenomen (drempelwaarde) (WHO-Europe, 2013b). Dit betekent dat voor gezondheidseffecten niet alleen de 'klassieke', sterk meteorologisch bepaalde smogepisoden (kortdurende blootstelling) belangrijk zijn, maar dat een veel groter aantal dagen met matig verhoogde niveaus (langdurige blootstelling) ook tot gezondheidseffecten kan leiden. Onderzoek wijst uit dat wonen in de nabijheid van drukke verkeerswegen schadelijk is voor de gezondheid (Gezondheidsraad, 2008h). Met de afstand tot de weg neemt de verkeersbijdrage aan de concentratie fijn stof snel af (Fischer et al., 2008).

<......>

LUCHTVERONTREINIGING ZORGT VOOR 3-5% VAN DE TOTALE ZIEKTELAST

Blootstelling aan luchtverontreiniging is verantwoordelijk voor ongeveer 3-5% van de totale ziektelast in Nederland. Dit blijkt uit onderzoek waarin voor zes Europese landen, waaronder Nederland, is onderzocht hoeveel van de totale ziektelast wordt veroorzaakt door blootstelling aan een aantal milieufactoren (Hänninen & Knol, 2011). Alle onderzochte milieufactoren samen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 5,7% van de totale ziektelast (Hoeymans et al., 2014). Daarmee draagt luchtverontreiniging van alle onderzochte milieufactoren dus het meeste bij aan de ziektelast. Aangezien door gebrek aan gegevens niet alle milieufactoren en gezondheidseffecten meegenomen konden worden in deze berekeningen, zijn deze resultaten slechts een ruwe inschatting van de impact van het milieu op de gezondheid.

FIJN STOF SCHADELIJKER VOOR GEZONDHEID DAN OZON

De geschatte risico's geassocieerd met fijn stof zijn groter dan die van ozon. Kortdurende blootstelling aan luchtverontreiniging door fijn stof en ozon was in 2009 verantwoordelijk voor 1 tot 1,5% van de totale vroegtijdige sterfte. Voor vroegtijdige sterfte aan ziekten van de ademhalingswegen en hart- en vaatziekten was dit 1 tot 4%. Daarnaast was in 2009 ongeveer 1% van de spoedopnamen voor long- en hart- en vaatziekten in Nederland het gevolg van kortdurende blootstelling aan luchtverontreiniging door fijn stof en 0,2% door ozon. Het is ook bij fijn stof en ozon onbekend of dit zelf de stoffen zijn die het effect veroorzaken of dat zij alleen de indicatoren voor een schadelijk mengsel zijn (CBS et al., 2011b).

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoek op tags
bottom of page