top of page

Luchtkwaliteit onverminderd schadelijk voor gezondheid Amsterdammers

De luchtkwaliteit in Amsterdam was in 2014 niet op orde. Dit wordt aangetoond in het rapport Luchtverontreiniging Amsterdam 2014 van de GGD Amsterdam, dat deze week besproken is in de commissie Infrastructuur & Duurzaamheid. De Partij voor de Dieren vindt dat de gezondheid van Amsterdammers voorop moet staan en dat het tijd is om van schone lucht een echte prioriteit te maken.

De luchtkwaliteit die de GGD Amsterdam meet is zorgwekkend. De trend laat zien dat in 2015 de Europese normen niet overal in Amsterdam gehaald zullen worden. Dit is door het college bevestigd. Ook wordt aangegeven dat de roetconcentratie in 2014 ongeveer even hoog was als in 2013. De GGD Amsterdam bevestigt terecht dat veilige normen voor fijn stof, zoals roet, niet bestaan.

De Partij voor de Dieren wil dat de gezondheid van Amsterdammers voorop staat en er in Amsterdam wordt toegewerkt naar de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie. De Europese normen voor luchtkwaliteit die op dit moment gehanteerd worden zijn immers politieke normen en niet gebaseerd op een veilig niveau voor de volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie normen heeft vastgesteld die de bevolking beter beschermen tegen luchtvervuiling.

Bovendien blijkt uit een recent rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over de kwaliteit van leven ook dat de milieuomstandigheden voor kinderen in Nederland, vergeleken met andere landen, niet best zijn. Jonge kinderen zijn kwetsbaar voor luchtvervuiling en kunnen er astma door krijgen. De Oeso waarschuwt dat kinderen in Nederland in relatief grote mate worden blootgesteld aan luchtvervuiling.

Fractievoorzitter Johnas van Lammeren: “De normen voor luchtkwaliteit worden in Amsterdam niet gehaald en de Oeso wijst op de risico’s van luchtvervuiling voor kinderen. Redenen genoeg om luchtkwaliteit topprioriteit te maken, maar ondertussen werkt dit college aan een bezoekersregeling voor parkeren waarbij het college notabene zelf aangeeft dat deze kortingsregeling afbreuk doet aan het schone lucht programma. Wij vinden dat het tijd is dat het stadsbestuur van schone lucht nu echt een prioriteit maakt. De gemeenteraad kan zich de volgende raadsvergadering uitspreken over onze voorstellen om toe te werken naar een schone lucht in Amsterdam.”

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoek op tags
bottom of page